Der gik desværre noget galt i søgningen. Vi beklager ulejligheden. Vi håber at du vil prøve igen senere.
Favoritter

Ny energimærkning for hvidevarer

Per marts 2021 vil energimærkeskalaen gå fra A til G på: vaskemaskiner, vaske-/tørremaskiner, opvaskemaskiner og køleprodukter (herunder også vinkøleskabe). Det sker fordi EU har lanceret et nyt energimærke, der stiller strengere krav til ydeevne, Eco-design og testmetoder. Det betyder at en vare med f.eks. A+++ energimærkning kan blive B eller endda D, uden at det samlede energiforbrug har ændret sig. Kravene til at opnå energiklasse A er desuden skærpet i en sådan grad, at der sandsynligvis vil gå nogle år, førend der findes varer med den bedste energimærkning.

I overgangen fra det gamle til det nye energimærke skal nye hvidevarer fra producenterne leveres med begge energimærker, mens der på vores hjemmeside kun må vises det nuværende energimærke. Ved modtagelsen af en vare kan der derfor medfølge to energimærker, hvor der på det ene f.eks. står A+++, mens der på det andet står D. Grundet de nye testmetoder kan det nuværende og det nye energimærke ikke sammenlignes 1:1.

De nye EU-regler bidrager til at reducere energiforbruget yderligere og beskytter derved miljøet, men samtidig bliver det også enklere at sammenligne varer.

Læs mere hos EU-projektet Label 2020 her.

Nedenfor kan du læse flere detaljer om, hvad ændringen betyder for følgende varekategorier:

 • Vaskemaskiner
 • Kombinerede vaske-/tørremaskiner
 • Opvaskemaskiner
 • Køleskabe, fryseskabe og køle-/fryseskabe
 • Vinkøleskabe

Vaskemaskiner


 • Den nye energimærkeskala går fra A (bedst) til G (dårligst)
 • Bedste energiklasse er A (A+A++/A+++ forsvinder). Der vil sandsynligvis gå nogle år, førend der findes varer tilgængelige med den bedste energimærkning pga. nye, strengere testmetoder
 • Vaskemaskiners energiklasse er vurderet ud fra anvendelsen af et miljøvenligt Eco-vaskeprogram 
 • Tilføjelse af QR-kode øverst til højre på energimærket, hvor der via en database (drevet af EU fra 1. marts 2021) kan hentes yderligere produktinformation
 • Nederst på energimærket er der forbedrede og enkelte nye symboler (såsom vasketid)

Hele energieffektivitetsskalaen, fra grøn til rød, fremgår på energimærket i venstre side og til højre er den specifikke vares energiklasse (A til G) angivet i en sort rubrik. Under skalaen er vaskemaskinens vægtede energiforbrug pr. 100 vaske angivet i kWh. Nederst på energimærket er der forskellige symboler:

 • En vasketøjskurv symboliserer hvilken vaskekapacitet maskinen har opgjort i kilo. Kapaciteten er beregnet nominelt ud fra et ”Eco 40-60”-program. Eco 40-60 programmet er ideelt til normalbeskidt tøj af bomuld, hør eller blandede fibre, der kan vaskes ved 40°C eller 60°. Det væsentlige er at temperaturen ikke kan ændres manuelt. Den faktiske vasketemperatur er angivet i varens brugermanual og temperaturen kan, afhængig af vaskemængden, afvige fra den valgte vasketemperatur af energibesparelsesårsager
 • Et ur viser den maksimale vasketid for Eco 40-60 programmet opgjort i timer/minutter på en hel fyldt vaskemaskine
 • Symbolet af en dryppende vandhane viser vægtet vandforbrug pr. vask i liter
 • Under symbolet af en opvreden t-shirt står klassen for maskinens centrifugeringsevne opgjort fra A-G
 • Og til sidst under en megafon står, hvor meget vaskemaskinen vil støje under centrifugering både opgjort i decibel samt, og helt nyt, i bogstavsklasse fra A (bedst) til D (dårligst)


Energimærkning vaskemaskiner
Energimærkning vaskemaskiner

Kombinerede vaske-/tørremaskiner

Energimærkning vaske-/tørremaskiner
Energimærkning vaske-/tørremaskiner
 • Energimærket har fået et nyt format og er nu opdelt, så venstre side viser vask og tør og højre side viser kun vask
 • Energiskalen går fra A (bedst) til G (dårligst) som tidligere, men der er indført nye og strengere testmetoder
 • Tilføjelse af QR-kode øverst til højre på energimærket, hvor der via en database (drevet af EU fra 1. marts 2021) kan hentes yderligere produktinformation
 • Nederst på energimærket er der tilføjet symboler

Hele energieffektivitetsskalaen, fra grøn til rød, fremgår på energimærket og den specifikke vares energiklasse (A til G) angivet i en sort rubrik.

Under skalaerne er vaske-/tørremaskinens vægtede energiforbrug pr. 100 omgange angivet i kWh for hhv. vask og tørring og kun for vask. Vask og tørring er testet ved maks. tørrekapacitet, hvor det tidligere blev testet ved maks. Vaskekapacitet.

Nederst på energimærket er der forskellige symboler:

 • En vasketøjskurv symboliserer hvilken kapacitet maskinen har opgjort i kilo. Til venstre står den nominelle kapacitet for en vask og tørring, mens der på højre side står den nominelle kapacitet for en vask alene
 • Symbolet af en dryppende vandhane viser vægtet vandforbrug i liter. Til venstre er den opgivet for en vask og tør, mens den til højre er angivet for en vask alene
 • Et ur viser den maksimale tid opgjort i timer/minutter på en hel fyldt maskine – og igen er det til venstre side angivet for en vask og tørring, mens det til højre står angivet for en vask alene
 • Under symbolet af en opvreden t-shirt står bogstavsklassen for maskinens centrifugeringsevne opgjort fra A-G
 • Og til sidst, under symbolet af en megafon, står, hvor meget maskinen vil støje under centrifugering både opgjort i decibel og i bogstavsklasse fra A (bedst) til D (dårligst)

Opvaskemaskiner

 • Den nye energimærkeskala går fra A til G
 • Bedste energiklasse er A (A+A++/A+++ forsvinder). Der vil sandsynligvis gå nogle år, førend der findes varer tilgængelige med den bedste energimærkning pga. nye, strengere testmetoder. På opvaskemaskiner omfatter testen nu også kopper, gryder og plasticredskaber for at kunne vurdere maskinens vaske- og tørreevne
 • Som også tidligere er opvaskemaskiners energiklasse vurderet ud fra anvendelsen af et miljøvenligt Eco-opvaskeprogram. Vaskeprogrammet er det mest miljøvenlige og effektive på energi- og vandforbrug og ideelt til almindelig snavset service
 • Tilføjelse af QR-kode øverst til højre på energimærket, hvor der via en database (drevet af EU fra 1. marts 2021) kan hentes yderligere produktinformation
 • Nederst på energimærket er der forbedrede og enkelte nye symboler, da der også er kommet nye værdier, som skal deklareres

Hele energieffektivitetsskalaen, fra grøn til rød, fremgår på energimærket i venstre side og til højre er den specifikke vares energiklasse (A til G) angivet i en sort rubrik. Under energiskalaen er opvaskemaskinens energiforbrug pr. 100 opvaske med Eco-program angivet i kWh. Nederst på energimærket er der forskellige symboler:

 • Et symbol med tallerkner og glas viser opvaskemaskinens nominelle kapacitet målt i antal standardkuverter ud fra Eco-opvaskeprogrammet. Standardkuverter er et udtryk for, hvor meget service, opvaskemaskinen har plads til. Én kuvert er en tallerken, kniv, gaffel, ske samt et glas.
 • En dryppende vandhane indikerer hvor meget vandforbruget er på pr. opvask med Eco-program målt i liter
 • Et ur symboliserer varigheden af Eco-programmet målt i timer/minutter.
 • En megafon symboliserer hvor mange decibel maskinen vasker op ved og nedenfor angives hvilken lydklasse fra A (bedst) til D (dårligst) det placerer opvaskemaskinen i
Energimærkning opvaskemaskiner
Energimærkning opvaskemaskiner

Køleskabe, fryseskabe og køle-/fryseskabe 

Energimærkning køle-/fryseapparater
Energimærkning køle-/fryseapparater
 • Den nye energimærkeskala går fra A til G
 • Bedste energiklasse er A (A+A++/A+++ forsvinder). Der vil sandsynligvis gå nogle år, førend der findes varer tilgængelige med den bedste energimærkning pga. nye, strengere testmetoder såsom at der nu også tages højde for apparatets type, driftsprincip, stuetemperatur samt antal og størrelsen på opbevaringsrum
 • Tilføjelse af QR-kode øverst til højre på energimærket, hvor der via en database (drevet af EU fra 1. marts 2021) kan hentes yderligere produktinformation

På det nye energimærke vil hele energieffektivitetsskalaen fremgå fra grøn til rød i venstre side og til højre vil varens energiklasse fremgå i en sort rubrik. Under energiskalaen er skabets årlige energiforbrug målt i kWh. Nederst på energimærket er der forskellige symboler:

 • Et snefnug symboliserer samlet frysekapacitet målt i liter
 • En drikkekarton symboliserer køle- og svalerum målt i liter
 • En megafon symboliserer hvor mange decibel skabet fungerer ved og hvilken lydklasse fra A (bedst) til D (dårligst) det placerer skabet i

Vinkøleskabe

 • Den nye energimærkeskala går fra A til G
 • Bedste energiklasse er A (A+A++/A+++ forsvinder). Der vil sandsynligvis gå nogle år, førend der findes varer tilgængelige med den bedste energimærkning pga. nye, strengere testmetoder
 • Tilføjelse af QR-kode øverst til højre på energimærket, hvor der via en database (drevet af EU fra 1. marts 2021) kan hentes yderligere produktinformation

Hele energieffektivitetsskalaen, fra grøn til rød, fremgår på energimærket i venstre side og til højre er den specifikke vares energiklasse (A til G) angivet i en sort rubrik. Under energiskalaen er skabets årlige energiforbrug målt i kWh. Nederst på energimærket er der to symboler:

 • Under symbolet med vinflasker står angivet, hvor mange standardvinflasker, der kan opbevares i skabet
 • En megafon symboliserer hvor mange decibel skabet fungerer ved og hvilken lydklasse fra A (bedst) til D (dårligst) det placerer skabet i
Energimærkning vinkøleskabe
Energimærkning vinkøleskabe